Obchodní firma: MESPOL Medlov, a.s.
Sídlo: č.p. 238, 783 91 Medlov
Identifikační číslo: 258 16 403
Právní forma: akciová společnost
Spisová značka: B 1947 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Akciová společnost MESPOL Medlov, a.s. vznikla jako dceřiná společnost Zemědělského družstva Medlov zápisem do obchodního rejstříku u Krajského obchodního soudu v Ostravě dne 7.7.1998. Zápis je veden v oddílu B, vložce 1947. Společnost se zaměřuje na provozování zemědělské výroby a obhospodařuje pozemky v katastrálních územích Medlov u Uničova, Králová, Hlivice, Zadní Újezd, Lazce u Troubelic, Dědinka, Uničov, Úsov – město, Nový Malín, Vikýřovice a Hrabišín.

Zaměření zemědělské výroby:
– rostlinná výroba
– živočišná výroba – chov holštýnského skotu