Název společnosti: MESPOL Medlov, a.s.
Sídlo: č.p. 238, 783 91 Medlov
IČ: 25816403
DIČ: CZ25816403
E-mail: mespol@mespol.cz
Datová schránka: vequ8jc


Vedení společnosti

Ing. Přemysl Duda

Funkce: ředitel akciové společnosti
Telefon: 585 004 070
Mobil: 603 852 381
E-mail: duda@mespol.cz

Julie Musilová

Funkce: asistentka ředitele
Telefon: 585 004 060
Mobil: 705 729 276
E-mail: musilova@mespol.cz

Vedoucí živočišné výroby

Ing. Jan Škop

Funkce: hlavní zootechnik
Telefon: 585 004 064
Mobil: 603 852 387

Vedoucí rostlinné výroby

Ing. Josef Smyčka

Funkce: hlavní agronom
Telefon: 585 004 066
Mobil: 603 852 396
E-mail: smycka@mespol.cz


Ekonomický úsek

Šárka Dudová

Funkce: vedoucí úseku ekonomiky, ekonom
Telefon: 585 004 065
Mobil: 603 852 395
E-mail: dudova@mespol.cz

E-mail pro zasílání faktur: podatelna@mespol.cz

Karla Zelenská

Funkce: mzdová účetní, personalista,
ohlašování – whistleblowing
Telefon: 585 004 075
Mobil: 728 564 586
E-mail: zelenska@mespol.cz


Úsek správy

JUDr. Eva Škopová

Funkce: vedoucí úseku správy, právník, evidence půdy,
evidence akcionářů, pověřenec pro GDPR
Telefon: 585 004 062
Mobil: 603 852 383
E-mail: skopova@mespol.cz

Ing. Zuzana Zelenská

Funkce: technik BOZP, ekolog
Mobil: 603 852 379
E-mail: zelenska.zuzana@mespol.cz