Pozvánku a další dokumenty vztahující se k pořadu jednání valné hromady dne 22.6.2021 nejdete v záložce „Valná hromada v roce 2021“ od 21.5.2021

17.6.2021

Upozornění pro akcionáře k účasti na řádné valné hromadě, která se bude konat dne 22.6.2021 od 11,00 hod. v sále Obecního domu v Medlově: Každá osoba účastnící se řádné valné hromady je povinna splňovat podmínky uvedené v platných protiepidemických opatřeních vztahující se k účasti na zasedání orgánu právnické osoby