Úsek rostlinná výroba – agromechanizace.

Úsek rostlinné výroby obhospodařuje 2118 ha zemědělské půdy ve 2 výrobních oblastech: Medlov a Nový Malín. Středisko v Medlově poskytuje opravárenské a zásobovací služby pro celý podnik.
Pěstované plodiny: pšenice ozimá, ječmen jarní, oves, řepka, ozimá, hrách, cukrovka, vojtěška, kukuřice na zrno a siláž, kostřava červená na semeno, jetel nachový na semeno a ostropestřec mariánský.
Z těchto plodin jsme nejúspěšnější v pěstování máku, cukrovky a sladovnického ječmene.