Středisko
chovu skotu se specializuje na chov mléčného holštýnského skotu pro produkci
mléka. Mléko se získává v paralelní dojírně 2 x 20 firmy Fullwood. Roční
průměrná výroba mléka činí 4.800 000 kg. 
Mléko denně odebírá Mlékárna Valašské
Meziříčí. 

Narozená telata – jalovičky slouží k obnově stáda krav, telata –
býčci jsou určeni k vývozu do zahraničí. Průměrný stav krav je 530 ks.
Středisko hospodaří na dvou farmách a to Medlov a Zadní Újezd.